Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

PRIJEDLOG ODLUKE o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Lekenik

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se o nacrtima onih općih akata kojima Općina Lekenik uređuje pitanja iz svog djelokruga, a čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Općine Lekenik.

Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općinsko vijeće Općine Lekenik mora donijeti sukladno zakonskim obvezama najkasnije do 31. siječnja 2018. godine. Svi zainteresirani građani i pravne osobe mogu u razdoblju od 10. do 29. siječnja 2018. godine pismenim putem na e-mail adresu Općine Lekenik opcina-lekenik@sk.t-com.hr , poštom na adresu Općina Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik, 44272 Lekenik, ili osobnim dolaskom u Općinu Lekenik na navedenoj adresi, dostaviti ili iznijeti svoje prijedloge, primjedbe, zapažanja koji se odnose na nacrt navedene Odluke.