Povijesne civilne građevine

Na području poćine Lekenik nekoliko je povijesnih civilnih građevina, uglavnom vezanih za zajedničke potrebe seoskih naselja. To su prije svega pučke škole, jednostavne zidanice s početka 20. st. Danas su napuštene ili imaju drugu namjenu, škole u Pešćenici i Cerju Letovanićkom, dok je škola u Starom Farkašiću u funkciji i dobrom stanju. Škola u Letovaniću je nedavno obnovljena nakon oštećenja u ratu, čime je izmjenjen izvorni izgled pročelja i prozorskih otvora. Stoga nije evidentirana kao kulturno dobro, za razliku od gotovo identične nekadašnje kotarske zgrade koja stoji uz nju. Ove dvije zgrade nasuprot prijelaza preko Kupe i u blizini kapele sv. Fabijana i Sebastijana činine komunalno središe naselja. Kotarska je zgrada napuštena, ali s očuvanim svim povijesnim elementtima.

uciteljski stan u lekenikuUčiteljski stan u Lekeniku iz 19. i prve polovice 20 stoljeća

Drugu grupu čine župni dvorovi, od kojih je onaj najstariji u Žažini srušen u drugoj polovici 20. st. Župni dvor uz crkvu sv. Marte u Šišincu registrirano je kulturno dobro, građen u 19. st., a nakon ratnog je razaranja obnovljen za novu javnu funkciju. Evidentiran je i župni dvor u Starom Farkašiću, građen počekom 20. st., koji s gospodarskim zgradam i crkvom na poljani čini jedinsktvenu cjelinu. Jedan od starijih župnih dvorova je onaj u Pešćenici, no adaptacijom je izgubio spomenička svojstva pa nije evidentiran.

Stari vartogasni domovi očuvani su u Lekeniku i Dužici, a ostaci nekadašnjih većih imanja koje je gradila Šumarija evidentirani su u Jurjevcu i u Letovaniću, obadva napuštena a onaj u Jurjevcu i ruševan. Od ostallih zidanica iz 19. i prve polovice 20. stoljeća očuvan je u Lekeniku učiteljski stan, zatim zidana prizemnica u centru Pešćenice, kao i zanimljiva dugačka zgrada nekadašnje pivnice nasuprot nje, jednini ostatak većeg majura, ucrtanog na prvoj katastarskoj karti iz 1862. Zgrada ima strmi dvoslivni krov, podrumski dio i prizemni u kojem su dijelom očuvani svodovi.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content