Povijesne cjeline naselja

Evidentirano je 12 povijesnih ruralnih naselja.Najviše su očuvani dijelovi naselja Dužica, Lekenik, Žažina i Letovanić.

Na području općine Lekenik naselja Dužica, Letovanić i Žažina su zbog dobro očuvanih čitavih stambeno-gospodarskih kompleksa i poteza ocijenjena s ocjenom 02. Naselje Letovanić tako čine okućnice koje su zadržale tradicionalnu organizaciju prostora. Parcele su uglavnom uske i kratke, prilično ujednačene širine. U rubnim zonama naselja gradnja je rahlija. Drvena gradnja je prorijeđena uslijed ratnih zbivanja tijekom Domovinskog rata, dok je prostala degradirana ili se nalazi u lošem stanju. Veća skupina tradicijskih građevina očuvana je u središnjem dijelu naselja, desno od drvene kapele Sv. Fabijana i Sebastijana. Stambene i gospodarske zgrade koje se nalaze unutar navedenog poteza zanimljive su zbog datacija povijesne gradnje (kraj 19. stoljeća), karakteristične organizacije prostora, očuvanih tradicijskih graditeljskih elemenata (npr. ganjek, shodić) kao i pojedinih tradicijskih obilježja korištenih pri gradnji (hrvatski vugel, ukrašavanje razbarenjam u drvu).

U naselju Dužica, koje je smješteno uz glavnu cestu od Zagreba prema Sisku, očuvan je potez tradicijskih okućnica na kojima su stambene zgrade zabatom usmjerene prema cesti što predstavlja tradicionalan raspored objekata na okućnici. Zabat stambene zgrade je kao i karakteristični graditeljski element na katu, ganjek, redovito ukrašen rezbarijama u drvu.

letovanic-potez uz kupu
Letovanić-potez uz Kupu

Naselje Žažina složene je i raštrkane prostorne strukture. Stariji dio naselja razvijao se uz istočnu stranu seoske komunikacije koja se sa sjevera pruža prema rijeci i dalje uz obalu, gdje je gradnja pretežno novija. U starijem dijelu naselja, koje je ujedno središte mjesta, parcelizacija je zbijenija, a parcele su uske i izdužene, različite dužine, položene s jedne strane ceste okomito na put. U tom je dijelu naselja ujedno najbolje očuvana tradicijska gradnja, točnije, potez od kućnog broja 60 do 74. Drvene katnice unutar navedenog poteza redovito su podzidane uglavnom 20 – ih godina 20. stoljeća zbog blizine kanala rijeke Kupe (sagrađen godine 1936) te čestih poplava. Uz dobro očuvane tradicijske elemente gradnje, tradicijski način gradnje i materijal posebno treba istaknuti i učestalost ukrašavanja zgrada rezbarenjem i bojom.

Naselja s očuvanim pojedinim tradicijskim objektima raspršenima u nekoliko skupina ima ukupno četiri. To su naselja Lekenik, Poljana Lekenička, Stari Brod i Stari Farkašić.

Najzanimljivije je naselje Lekenik koje se pruža uz glavnu cestu Zagreb – Sisak i uz nekoliko sporednih putova koji uglavnom vode prema željezničkoj pruzi ili preko nje. Okućnice se nalaze na uskim parcelama s obiju strana glavne ceste. U južnijem dijelu naselja gradnja je zbijenija. U cijelom naselju prevladava novija gradnja dok su tek ponegdje očuvane gospodarske cjeline i malobrojni potezi tradicijskih kuća. Najbolje je očuvan potez tradicijskih okućnica od kućnog broja 41 do 45 u ulici Turopoljski odvojak II.

Ostala su naselja sa pojedinačnim povijesnim elementima ili objektima (Brkiševina, Cerje Letovaničko, Palanjek Pokupski, Pešćenica, Pokupsko Vratečko, Šišinec i Vrh Letovanički). Naselja suvremene strukture bez povijesnog identiteta i krajobrazno neutralna koja na skali zauzimaju ocjenu 05 ima pet: Brežane Lekeničke, Donji Vukojevac, Gornji Vukojevac i Petrovec.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content