Poziv za sudjelovanje i izradi Proračuna za 2020. godinu

Pozivaju se svi zainteresirani građani da se svojim sugestijama, mišljenjima i primjedbama  aktivno uključe u kreiranje Proračuna za 2020. godinu.

 

Svoje primjedbe/prijedloge možete dostaviti na adresu elektroničke pošte: opcina-lekenik@sk.t-com.hr

 

Rok za dostavu prijedloga je 30. studeni 2019. godine

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content