Natječaji

Poziv na dostavu ponude za nabavu poštanskih usluga za potrebe Općine Lekenik u 2018. godini

Poziv na dostavu ponude za nabavu poštanskih usluga za potrebe Općine Lekenik u 2018. godini TROŠKOVNIK ZA POŠTANSKE USLUGE Objavljeno dana 21.02.2018.

više

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POTPORA UČENICIMA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE LEKENIK

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POTPORA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OL IZJAVA 1 (1) IZJAVA 2 (1) ODLUKA

više

Poziv na provjeru znanja

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

više

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA

više

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POTPORA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE LEKENIK

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POTPORA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA IZJAVA 1 IZJAVA 2 ODLUKA O CENZUSU PRIHODA PO ČLANU DOMAĆINSTVA Javni natječaj objavljen 20.11.2017. ODLUKA O UTVRĐIVANJU …

više

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu jednokratnih novčanih potpora učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Lekenik

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JEDNOKRATNIH NOVČANIH POTPORA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA ODLUKA O CENZUSU PRIHODA PO ČLANU DOMAĆINSTVA IZJAVA 1 IZJAVA 2

više