Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi – faza III.

lenta-logotipi

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi – faza III“ UP.02.1.1.16.0168

Nadležna tijela:
UT: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
PT2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda: Općina Lekenik

Partneri:
Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak,
Hrvatski zavod za socijalni rad, Područni ured Sisak

Ukupna vrijednost projekta: 1.483.200,00 kuna / 196.854,47 EURA

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 1.483.200,00 kuna / 196.854,47 EURA

Razdoblje provedbe projekta: do 14.05.2023. godine

Broj zaposlenih žena: 29 (u radnom odnosu 6 mjeseci)

Broj krajnjih korisnika: 193

CILJ PROJEKTA: Omogućavanje pristupa zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina, s naglaskom na 18 ruralnih naselja Općine Lekenik, osnaživanje i unapređenje njihovog radnog potencijala, pružanje potpore i podrške minimalno 180 starijih i osoba u nepovoljnijem položaju na području Općine Lekenik.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA: Projektom će se omogućiti zapošljavanje 30 žena s područja Općine Lekenik, pripadnica ciljane skupine koje su teško zapošljive, a koje pružaju pomoć, minimalno sto osamdesetorici, starijih i nemoćnih krajnjih korisnika. Zapošljavanjem će se pozitivno utjecati na daljnju mogućnost zapošljavanja žena, smanjenje nezaposlenosti, socijalnu uključenost žena pripadnica teško zapošljivih skupina, te krajnjih korisnika projekta kojima će se kroz potporu i podršku olakšati svakodnevne aktivnosti i obaveze. Zaposlene žene povećati će kvalitetu života krajnjih korisnika pružanjem pomoći u kućanskim poslovima, brizi o higijeni, dostavi lijekova, pomoći u plaćanju računa, održavanju okućnice, ugodnim druženjem s korisnicima, podrškom kroz razgovore i uključivanje u društvo kroz pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Voditeljica projekta: Viktorija Majcen
Kontakti: 044/527-813; 099/7326813; viktorija.majcen@lekenik.hr

 


 

Projekt „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi – faza III.“ UP.02.1.1.16.0168, pripremljen je u suradnji s razvojnom agencijom Sisačko-moslavačke županije SIMOROM. Odlukom Ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, 12. kolovoza 2022. godine, Projekt je odobren za financiranje.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. potpisan je 14.09.2022. godine sa Upravljačkim tijelom, Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, kao posredničkim tijelom razine 2.

Ukupna vrijednost projekt iznosi 1.483.200,00 kuna, koja vrijednost je ujedno i ukupno prihvatljivi trošak projekta. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe projekta, koji Općina Lekenik provodi pod nazivom; „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi – faza III.“ UP.02.1.1.16.0168 započelo je potpisivanjem Ugovora, 14.09.2022. godine te traje 8 mjeseci, odnosno do 14.05.2023. godine.

Partneri na projektu su kao i do sada Centar za socijalnu skrb Sisak i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak.

Ugovorom je predviđena skrb za minimalno 180 korisnika starije životne dobi, odnosno osoba u dobi od 65 i više godina i/ili nemoćnih osoba s područja Općine Lekenik, te zapošljavanje 30 žena koje su na dan ulaska u Projekt upisane u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a, sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, pri čemu je prednost pri zapošljavanju osigurana ženama pripadnicama teže zapošljivim/ranjivim skupinama, od kojih je najviše zaposleno pripadnica ranjive skupine „žena od 50 godina i više“. Po provedenom natječaju za zapošljavanje zaposleno je ukupno 29 žena, na razdoblje od 6 mjeseci, koje daju potporu i podršku 193 krajnjih korisnika.

Old people holding hands each other
Old people holding hands each other

Projekt "Zaželi"

U projektu „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi“ se planira zaposliti 30 žena s područja Općine Lekenik koje spadaju u ranjive skupine društva poput teško zapošljivih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, žene s invaliditetom, žene žrtve nasilja i ostale pripadnice ranjive skupine. Proveden je javni natječaj te su odabrane zaposlenice koje će raditi u navedenom programu. Program traje 8 mjeseci.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content