TZ Lekenik

PROPISI IZ TURIZMA:

  • ZAKON O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1648.html

  • ZAKON O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU:

http://www.mint.hr/UserDocsImages/150113_ZoPUuT.pdf

  • ZAKON O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_152_4142.html

  • ZAKON O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA:

http://www.mint.hr/UserDocsImages/140611_zakon-clanar-tz.pdf

  • ZAKON O BORAVIŠNOJ PRISTOJBI:

http://www.mint.hr/UserDocsImages/140609-ZoBP_edit.pdf

  • ZAKON O TURISTIČKOJ INSPEKCIJI:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_19_364.html

 

Turistička zajednica Općine Lekenik

je pravna osoba, čije su članice pravne i fizičke osobe u djelatnostima ugostiteljstva i turizma i s tim djelatnostima neposredno povezani na području općine Lekenik.
Sjedište Zajednice je u Lekeniku, Zagrebačka 66. Telefon: 00385/44 743-065

Zadaće Zajednice su poticanje, unapređenje i promicanje izvornih vrijednosti (tradicija, običaji, etnološko blago…) turističkog područja kojem pripada općina, poticanje aktivnosti pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju turističku i ugostiteljsku djelatnost, suradnja i koordinacija pravnih i fizičkih osoba koje su neposredno ili posredno uključene u turistički promet, poticanje i organiziranje kulturnih, umjetničkih, gospodarskih, športskih i dr. priredbi koje pridonose obogaćivanju turističke ponude kraja, zaštita okoliša…

Obvezatni članovi Zajednice su sve domaće pravne i fizičke osobe kojena području Zajednice imaju svoje sjedište ili podružnice, pogon ili sl., a koje ostvaruju prihod obavljanjem ugostiteljskih i turističkih djelatnosti.

Turističke osobitosti Općine Lekenik su ljepota prirode kroz sva četiri godišnja doba, mogućnost lova, ribolova i kupanja, osebujno drveno graditeljstvo, bogatstvo narodnih običaja, vinogradarska i gastronomska ponuda.

 

Razvoj Turističke zajednice Općine Lekenik

Osnivačka skupština Turističke zajednice Općine Lekenik održana je 27. studenog 1996. godine. Za prvog predsjednika izabran je Stjepan Piškor, a za članove Turističkog vijeća Dragutin Vlahovac,  Franjo Kenig, Ivan Sovina, Zoran Gregurić, Ana Kardaš, Katica Perović, Branko Pavleković i Božidar Škofač.

Prva sjednica TV-a održana je 29. siječnja 1997. Uz Stjepana Piškora, predsjednici su još bili Zoran Gregurić i Ana Kardaš (sada Perović).
Na izbornoj Skupštini TZO-a Lekenik 14. studenog 2005., na prijedlog Općinskog poglavarstva za novog je predsjednika izabran Božidar Antolec, a za članove Turističkog vijeća: Ana Perović, Zoran Gregurić, Božidar Škofač, Željko Dumbović, Jurice Belle, Ilija Šimović, te predstavnici Poglavarstva vlč. Marko Cvitkušić i Ljubica Smolković. U Nadzorni odbor izabrani su: Branka Jurišić, Ivan Sovina i Davorka Podnar. Na godišnjoj Skupštini 08. ožujka 2007. umjesto Ilije Šimović u Turističko vijeće izabran je Ante Brnić.

 

2016 / PROGRAM RADA S FINANCIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LEKENIK ZA 2016. GODINU

2016 / STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA SMŽ 2014.-2020.

2015 / AKTINOSTI TZO LEKENIK 28.02.-31.11.2015.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content