Udruge

ZAJEDNICE UDRUGA

 • VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE LEKENIK
  ZAGREBAČKA 64, LEKENIK
  PRED: STJEPAN KUŠAN  0995730767
  E mail: vzolekenik1909@gmail.com

ČLANICE:

 • DVD LEKENIK, Pred: Ivan Jančetić,
 • DVD LETOVANIĆ, Pred: Stjepan Kušan
 • IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA -DVD LETOVANIĆ
 • DVD DUŽICA; Pred: Željko Kocmanić
 • DVD ŽAŽINA, Pred: Milan Markulin
 • DVD PEŠĆENICA, Pred: Ivica Hapčić
 • DVD PETROVEC, Pred: Stevo Ceković
 • ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA I KLUBOVA OPĆINE LEKENIK
  Zagrebačka 44, 44272 Lekenik
  Pred. Igor Rožić
  e-mail: zsukopcinelekenik@gmail.com
  Tel.:044/527-815, Fax.:044/527-818

ČLANICE:

 • ŠPORTSKO NOGOMETNI KLUB “LEKENIK”
 • NOGOMETNI KLUB PEŠĆENICA
 • TAEKWONDO KLUB “LEKENIK”
 • NK „KUPA“ LETOVANIĆ
 • HRVATSKI NOGOMETNI KLUB PETROVEC
 • ŠPORTSKO ODBOJKAŠKI KLUB “PEŠĆENICA” PEŠĆENICA
 • PIKADO KLUB „BULLS“ DUŽICA
 • PIKADO KLUB „PEGAZ“
 • ŠPORTSKA UDRUGA “ŽAŽINA”
 • ŠPORTSKA UDRUGA PEŠĆENICA
 • ŠPORTSKA UDRUGA “STJEPAN GRGAC” PETROVAC
 • SPORTSKA UDRUGA “LEKENIK”
 • ŠU POLJANA LEKENIČKA
 • ŠPORTSKO RIBOLOVNA UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA “KARAS”
 • ŠPORTSKA RIBOLOVNA UDRUGA “ODRA” LEKENIK
 • ŠŠK – „VIHOR“ OŠ „MLADOST“ LEKENIK

UDRUGE U KULTURI I OSTALE UDRUGE

1. KUD „PRESLICA“, PEŠĆENICA
Pred: MARIJA HLUPIĆ- 0916002906
Tajnik: VERICA CELJAK- 044/ 714-001
Ivan.celjak2@sk.t-com.hr, drazenmat@gmail.com
RNO:0010146

2. KUD „SV. FLORIJAN“ POLJANA LEKENIČKA
Pred: MAJA ROŽANKOVIĆ- Poljana Lekenička 21 – 098/1948-280, e-mail: maja.rozankovic@gmail.com
RNO:0170591

3. IFG „TAMBURICA“ VUKOJEVAC
D. VUKOJEVAC 66
Pred: MAJA SEVER, e-mail: severmaja5@gmail.com
RNO: 0164980

4. HKUD „ POCULICA“LETOVANIĆ
Pred: KATARINA KALJIKOVIĆ- 091/9476420,
RNO: 0165392
OIB: 7148003094

e-mail: hkud.poculica.letovanic@gmail.com

5. KUD „KOLOVRAT“ LEKENIK
Pred: HELENA IDŽAN- 091/4008-899 Zagrebačka 119b, Lekenik, e-mail: kolovratkud@gmail.com
RNO:0011452

6. UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE LEKENIK
IVAN KOCIJAN, Posavska 29, Lekenik, e-mail: kocijan.ivan@xemail.de
RNO:0011469

7. DRUŠTVO „NAŠA DJECA“ LEKENIK
Pred: IVANKA KESEROVIĆ-098/9544-543
Željeznička ulica 2, Lekenik
RNO: 0162745
e-mail: ivanka1808@gmail.com

8.UDRUGA VOĆARA I VINOGRADARA “SV. BARTOL” LETOVANSKI VRH
Pred: IVICA HERAK-098/262601, e-mail: ivica@opg-herak.hr
RNO:0069149
ADRESA: LETOVANIĆ 130, 44 000 SISAK

9. UDRUGA MAŽORETKINJA “LEKENIČKE MAŽORETKINJE” LEKENIK

Donji Vukojevac 46b

Pred: BRANKO MATAKOVIĆ -091/52419983, 091/6200-022, bmatakovic@gmail.com
RNO: 0087157

10. UDRUGA ŽENA VUKOJEVAC
Pred: RENATA BAČURIN,- Donji Vukojevac 10/G 098/421-989, renata.bacurin@gmail.com
RNO: 0162842

11. RADIO KLUB LEKENIK
IVAN VORAČEK -098/590-820, ivoracek@gmail.com
OIB:37318336676
RNO: 0011479

12. ETNO MUZEJ ŠKOFAČ- vl. Božidar Škofač, Letovanić 150
751-155, 091/528-7510

13. ZAVIČAJNO DRUŠTVO“SV. JOSIP“ CERJE LETOVANIČKO
Pred: Željko Smuđ,  098/404-372

e-mail: zeljko.smudj@gmail.com

RNO: 0180678

14. UDRUGA “MJEŠTANI BREŽANA LEKENIČKIH”

Brežane Lekeničke, 44242 Lekenik

Predsjednik: Vlado Tomljanović, e-mail: vlado.tomljanovic1960@gmail.com

RNO:0170691

14.  DRUŠTVO ŽENA PEŠĆENICA

Zagrebačka 96, Pešćenica

Pred: Verica Bedek, 095/371-8833, e-mail: drustvozenapescenica@gmail.com

RNO: 0415709

15. UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA “ANĐEOSKA SRČEKA” LETOVANIĆ

Letovanić 130

Pred: Snježana Kušan, 091/7514-681, e-mail: snjezanakusan@gmail.com

RNO: 0424702

LOVAČKE UDRUGE S PODRUČJA OPĆINE LEKENIK

1. LOVAČKA UDRUGA “SRNA” POLJANA LEKENIČKA

2.LOVAČKA UDRUGA “ŠLJUKA” LEKENIK

3. LOVAČKA UDRUGA ZA UZGOJ I LOV DIVLJAČI “FAZAN” VUKOJEVAC

4. LOVNO-KINOLOŠKA UDRUGA “VUKOJEVAC”

5. LOVAČKA UDRUGA “VEPAR” DUŽICA

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content