NACRT DOKUMENTACIJE O NABAVI ZA IZGRADNJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U LEKENIKU

Sukladno članku  198. stavka 3. ZJN 2016 i članka 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, 101/2017), Općina Lekenik je Nacrt Dokumentacije o nabavi, koja sadrži opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora, dana  12. srpnja.2019. godine stavila na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 19. srpnja .2019. godine, javnom objavom putem EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik   i na svojim internetskim stranicama.

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content