Kontakt

Ured načelnika Općine Lekenik

Tel: 044/527-811
opcina-lekenik@sk.t-com.hr

Općinski načelnik

Ivica Perović , ing. prom.

Tel: 044/527-811
ivica.perovic@lekenik.hr

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Ivan Mužek

044/527-810

ivan.muzek@lekenik.hr

VIŠI SAVJETNIK ZA UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Viktorija Majcen , struč. spec. oec.

044/527-813

099 732 6813

viktorija.majcen@lekenik.hr

Viši stručni suradnik za javnu nabavu, naplatu potraživanja, komunalno gospodarstvo i projekte

Ljilja Dolovčak Mikočević

044/527-814

ljilja.dolovcakmikocevic@lekenik.hr

Referent za javnu nabavu, komunalno gospodarstvo i projekte

Marijana Komar

044/527-815

099 216 1288

marijana.komar@lekenik.hr

Referent – komunalni redar – poljoprivredni redar

Dinko Sever

044/527-817

098 227 711

dinko.sever@lekenik.hr

REFERENT ZA POSLOVE VIJEĆA, SOCIJALNU SKRB, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I PROJEKTE

Davorka Podnar

044/527-819

098 683 080

davorka.podnar@lekenik.hr

Stručni suradnik za proračun, financije i projekte – rizničar

Mirela Barišić

044/527-816

mirela.barisic@lekenik.hr

REFERENT ZA FINANCIJE, NAPLATU PRIHODA I PROJEKTE

Draženka Maričević

044/527-816

099 211 0997

drazenka.maricevic@lekenik.hr

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content