Kontakt

Ured načelnika Općine Lekenik

Tel: 044/527-811
opcina-lekenik@sk.t-com.hr

Općinski načelnik

Ivica Perović, ing. prom.

Tel: 044/527-811
ivica.perovic@lekenik.hr

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

Ivan Mužek, dipl.iur.

044/527-810

ivan.muzek@lekenik.hr

VIŠI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE, PROSTORNO UREĐENJE, PODUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Viktorija Majcen, mag.oec.

044/527-813

099 732 6813

viktorija.majcen@lekenik.hr

Viši stručni suradnik za javnu nabavu, naplatu potraživanja i komunalno gospodarstvo

Ljilja Dolovčak Mikočević, mag.oec.

044/527-814

091/6009-129

ljilja.dolovcakmikocevic@lekenik.hr

Referent za javnu nabavu i komunalno gospodarstvo

Marijana Komar

044/527-815

099 216 1288

marijana.komar@lekenik.hr

Referent – komunalni redar

Dinko Sever

044/527-817

098 227 711

dinko.sever@lekenik.hr

REFERENT ZA POSLOVE VIJEĆA, SOCIJALNU SKRB I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Davorka Podnar

044/527-819

098 683 080

davorka.podnar@lekenik.hr

STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE – RIZNIČAR

Mirela Barišić, pristup.oec.

044/527-816

mirela.barisic@lekenik.hr

REFERENT ZA FINANCIJE I NAPLATU PRIHODA

Draženka Maričević

044/527-816

099 211 0997

drazenka.maricevic@lekenik.hr

REFERENT ZA OPĆE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Matea Petrović

044/527-811

091/621-0341

pisarnica@lekenik.hr

matea.petrovic@lekenik.hr

 

 

VIŠI REFERENT ZA NAPLATU PRIHODA

Nikola Sever, univ.bacc.oec.

044/527-816

nikola.sever@lekenik.hr

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content