Podaci o poslovnim udjelima vijećnika Općinskog vijeća Općine Lekenik

Sukladno članku 4. stavak 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“, broj 143/21) – u daljnjem tekstu: Zakon, propisano je da je član predstavničkog tijela dužan pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Temeljem stavka 4. istog članka propisano je da se popis udjela iz stavka 3. objavljuje i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema članku 5. stavku 1. točka 5. Zakona propisano je da se pod poslovnim subjektima podrazumijevaju trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.

Sukladno izjavama vijećnika Općinskog vijeća Općine Lekenik danih na temelju spomenutog članka 4. stavak 3. Zakona utvrđuje se da niti jedan vijećnik u Općinskom vijeću Općine Lekenik nema 5 % ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content