Pravo na pristup informacijama

Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) uređuje se pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona, prekršajne odredbe vezane za ostvarivanje prava na pristup informacijama te se uređuju i druge obveze tijela javne vlasti. U Zakon je prenesena Direktiva 2003/98 o ponovnoj uporabi informacija u javnom sektoru zbog povezanosti s pravom na pristup informacija, što su učinile i druge europske države članice primjerice Republika Slovenija. Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Općini Lekenik. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

na adresu OPĆINA LEKENIK, Zagrebačka 44, Lekenik,

elektroničkom poštom na: maja.zitvaj@lekenik.hr

ili donijeti osobno u pisarnicu Općine, radnim danom od 08.00 do 16:00 sati

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Maja Romarić Žitvaj

Tel. 044/527 814, 099 7326811

E-mail: maja.zitvaj@lekenik.hr

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content