Održana radionica: Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i operativne programe za razdoblje 2014.-2020.”

Jučer je u maloj sali Hrvatskog doma u Lekeniku, razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA održala jednodnevnu edukaciju “Mogućnosti financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i operativne programe za razdoblje 2014.-2020.” u okviru programa „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ za 2015. godinu.

 

Cilj seminara bio je edukacijskim aktivnostima upoznati polaznike s  mogućnostima financiranja kroz Europske strukturne i investicijske fondove i operativne programe, koji su na raspolaganju Republici Hrvatskoj u financijskoj perspektivi Europske unije od 2014. do 2020. godine, a što predstavlja veliku priliku za javni, ali i poduzetnički sektor koji može značajno unaprijediti svoje poslovanje bespovratnim potporama financiranim iz ovih fondova putem javnih natječaja.

 

Edukaciju je održala mr.sc. Andreja Šeperac zaposlena u RRA SIMORA. Polaznici su saznali koji se sektori trenutno financiraju u Republici Hrvatskoj te na koje se sektore stavlja naglasak u novoj financijskoj perspektivi. Uz Europske strukturne i investicijske fondove, dat je i pregled Programa Europske unije iz kojih su također dostupna značajna sredstva.

predavanje simora 01 predavanje simora 02

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content