Obavijest o novom načinu davanja građevinskog materijala koji je nastao kao posljedica potresa

Privremeno skladište građevinskog materijala Mala Gorica

Obavještavamo mještane općine Lekenik  da je temeljem Odluke o davanju na raspolaganje Komunalcu Petrinja d.o.o. obrađenog građevinskog materijala koji je nastao kao posljedica potresa, a koji se nalazi na dijelu k.č.br. 297/2, k.o. Brest Pokupski, od 27. prosinca 2024. godine došlo do izmjene uvjeta davanja na raspolaganje i korištenje zaprimljenog građevinskog materijala (šute) koja se nalazi na privremenom skladištu građevinskog materijala Mala Gorica.

Preuzimanje građevinskog materijala bez plaćanja naknade odobravati će se sukladno okvirno zaprimljenim količinama s područja pojedine lokalne samouprave.

Zahtjev za kupnju odnosno dodjelu obrađenog građevinskog materijala nastalog kao posljedica potresa podnosi se na propisanom obrascu koji je dostupan za preuzimanje na adresi poslovnih prostorija Komunalca Petrinja d.o.o., Ivana Gundulića 14, 44250 Petrinja ili  na internetskim stranicama www.komunalac-petrinja.hr

U privitku možete pogledati Obavijest o davanju na raspolaganje Komunalcu Petrinja d.o.o. obrađenog građevinskog materijala koji je nastao kao posljedica potresa, a koji se nalazi na dijelu k.č.br.297/2, k.o. Brest Pokupski, Odluku o davanju na raspolaganje Komunalcu Petrinja d.o.o. obrađenog građevinskog materijala koji je nastao kao posljedica potresa, a koji se nalazi na dijelu k.č.br.297/2, k.o. Brest Pokupski.

Isto tako možete preuzeti Zahtjev za dodjelu obrađenog građevinskog materijala nastalog uklanjanjem građevina oštećenih u potresu, a bez plaćanja naknade (ispunjeni Zahtjev podnosite Komunalcu Petrinja d.o.o).

 

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content