Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava-izgradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje na području Općine Lekenik

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content