logo
Lokalna akcijska grupa Zrinska gora – Turopolje kao javni naručitelj iskazuje potrebu za nabavom:

Izrada strateškog razvojnog dokumenta Lokalne razvojne / CLLD strategije LAG-a Zrinska gora – Turopolje za razdoblje 2014.-2020.

U nastavku je link za preuzimanje natječajne dokumentacije:

http://lag-zrinskagora-turopolje.hr/poziv-za-dostavu-ponude-za-izradu-strateskog-razvojnog-dokumenta-lokalne-razvojne-clld-strategije-lag-a-zrinska-gora-turopolje-za-razdoblje-2014-2020/