OBAVIJEST POPLAVA

O B A V I J E S T

 

Obavještavamo mještane Lekenika, Pešćenice i Donjeg Vukojevca koji su bili zahvaćeni poplavom 20.-21. 06. 2016. godine, uslijed čega im je nastala materijalna šteta na imovini-stambenim i poljoprivrednim objektima i poljoprivrednim nasadima da iste mogu prijaviti u prostorijama Općine Lekenik soba 6. u roku od 8 dana od dana proglašenja elementarne nepogode, odnosno od 06.07. -13.07. 2016. godine.

Obrasce za prijavu šteta od elementarne nepogode možete podići u prostorijama Općine Lekenik ili na WEB stranici (novosti), te ispunjene obrasce predati u općinu uz preslike vlasničkih listova za sve nekretnine i kulture na kojima je šteta nastala.

 

Sve ostale informacije možete dobiti na 044/527-816

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content