FINANCIRANJE ŠKOLSKE PREHRANE

O B A V I J E S T

RODITELJIMA O FINANCIRANJU ŠKOLSKE PREHRANE

ŠKOLSKA PREHRANA ZA UČENIKE OŠ MLADOST U 2016/2017.

GODINI FINANCIRATI ĆE SE IZ  SREDSTAVA EU FONDOVA ZA DJECU:

 

  1. ČIJI SU RODITELJI KORISNICI ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SISAK S PREBIVALIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE LEKENIK, A DJECA NA REDOVNOM ŠKOLOVANJU U OŠ MLADOST LEKENIK, ZA DJECU ČIJI SU RODITELJI BEZ PRIHODA I ZA DJECU ČIJI RODITELJI OSTVARUJU PRIHOD MANJI OD 1.000,00 KUNA PO ČLANU OBITELJI,

 POTREBNO JE DOSTAVITI SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

– ZAMOLBU – obrazac podići i popuniti u Općini  Lekenik

–  IZJAVU O BROJU ČLANOVA U KUĆANSTVU-obrazac u Općini

  • PRESLIK RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB SISAK za korisnike Centra
  • POTVRDA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE O NEZAPOSLENOSTI SVIH NEZAPOSLENIH ČLANOVA KUĆANSTVA
  • POTVRDA POREZNE UPRAVE O VISINI PRIHODA SVIH PUNOLJETNIH ČLANOVA KUĆANSTVA ZA ZADNJIH ŠEST MJESECI 2016. GODINE

 

 

 

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content