Anketa o zainteresiranosti građana za rješavanja stambenih pitanja putem Programa poticane stanogradnje (POS)

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21) uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima, radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređivanje graditeljstva, putem Programa poticanje stanogradnje (POS).

Pozivaju se građani da svoj interes za rješavanje stambenih pitanja putem Programa poticane stanogradnje iskažu popunjavajući anketni upitnik.

Rok za dostavu upitnika traje do 25. studenoga 2022.

Popunjeni upitnik može se dostaviti mailom na adresu ivan.muzek@lekenik.hr ili predajom u prostorijama Općini Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content