Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi

Novosti

lenta-logotipi

Vodeći brigu o svojem stanovništvu starije životne dobi Općina Lekenik se javila na Poziv Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europsko socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. pod nazivom ZAŽELI- Program zapošljavanja žena – faza II, UP.02.1.1.13., te je s navedenim Ministarstvom dana 26.10.2020. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi-faza II“, UP.02.1.1.13.0246 kojim je Općina Lekenik dobila bespovratna sredstva u iznosu od 2.785.900,00 kuna.

Cilj projekta je unaprijediti radni potencijal žena iz ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.
Provedbom ovog projekta na području Općine Lekenik postići će se prerana institucionalizacija 180 osoba starije dobi, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom, povećanje kvalitete života tih osoba kao i borba protiv siromaštva, socijalne isključenosti, te smanjenju nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju na lokalnom tržištu rada.

U projektu „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi –faza II“ planira se zaposliti 30 žena s područja Općine Lekenik koje spadaju u ranjive skupne društva poput teško zapošljivih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, žene s invaliditetom, žene žrtve nasilja i ostale pripadnice ranjive skupine.

Zaposlenice će pružati potporu i podršku osobama starije životne dobi i to za 180 osoba u dobi od 65 i više godina i/ili nemoćnim osobama neovisno o dobi na način da će im pomagati u obavljanju osnovnih životnih potreba koje te osobe teže mogu samostalno obavljati, a odnosi se na pružanje pomoći u dostavi namirnica, lijekova, pripremi obroka, održavanju čistoće njihovih domova, te podršku kroz razgovore i uključivanje u društvo.
Osim pružanja pomoći i podrške osobama starije životne dobi, one će se u sklopu projekta obrazovati i osposobiti za asistenta za osobe s invaliditetom.

Partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak


 

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi-faza II“

Nadležna tijela: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak i Centar za socijalnu skrb Sisak

Ukupna vrijednost projekta: 2.785.900,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: do 28.07.2022. godine

Broj zaposlenih žena: 30 (u radnom odnosu 12 mjeseci)

Broj krajnjih korisnika: 180

Voditelj projekta: Marijana Komar kontakti: 044/527-815; 099/2161288

Old people holding hands each other
Old people holding hands each other

Projekt "Zaželi"

U projektu „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi“ se planira zaposliti 28 žena s područja Općine Lekenik koje spadaju u ranjive skupine društva poput teško zapošljivih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, žene s invaliditetom, žene žrtve nasilja i ostale pripadnice ranjive skupine. Proveden je javni natječaj te su odabrane zaposlenice koje će raditi u navedenom programu. Program traje 30 mjeseci.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content