VAŽNA OBAVIJEST GOSPODARENJA OTPADOM

Poštovani,

trgovačko društvo Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o., kao davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Lekenik, za velik broj korisnika s tog područja mijenja način korištenja usluge na način da se svim korisnicima koji imaju mogućnost samostalno koristiti usluge zadužuju individualni spremnici. Svi korisnici do kojih komunalno vozilo GOS-a može doći dužni su zadužiti svoje individualne spremnike i to crni spremnik volumena 120 litara za miješani komunalni otpad od GOS-a te žuti i plavi spremnik za korisni otpad od Općine Lekenik.

Navedene promjene usko su vezane uz novi Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/2021) kojim je propisano da unutar cijene javne usluge mora postajati varijabilni dio cijene koji se odnosi na količinu predanog otpada. Korisnici koji samostalno koriste svoje individualne spremnike na taj način mogu regulirati varijabilni dio cijene na način da svoje spremnike predaju na pražnjenje GOS-u samo kada su puni, a količinu miješanog komunalnog otpada mogu smanjiti na način da odgovorno i pravilno razvrstavaju otpad. Cijena pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad (crni spremnik) će od 1.10.2022. godine iznositi 11,89 kn. Žuti i plavi spremnici za korisni otpad se prazne bez naknade odnosno trošak sakupljanja korisnog otpada iz žutih i plavih spremnika je ukalkuliran u minimalnu cijenu javne usluge.

Korisnici koji zbog nepristupačnog terena ne mogu zadužiti svoje individualne spremnike nastavit će svoj otpad odlagati u spremnike postavljene na javnu površinu, a cijena pražnjenja tih spremnika dijelit će se na sve korisnike koji su pridruženi tom spremniku. GOS je u suradnji s Općinom Lekenik započeo uređenje lokacija za zajedničko korištenje spremnika pa će se u narednom periodu urediti prostor za smještaj zajedničkih spremnika koji će biti zaključani, a ključ za otvaranje spremnika i odlaganje otpada će dobiti samo oni korisnici kojima su spremnici namijenjeni.

Zbog dosadašnjeg slobodnog odlaganja otpada u otvorene spremnike na javnoj površini primijetili smo i značajan broj novih korisnika koji su koristili uslugu GOS-a (odlagali otpad u spremnike), a nisu primali i plaćali uslugu. Molimo sva kućanstva koja ne primaju račune od trgovačkog društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o. da se u što kraćem roku jave na broj 0800 200 214 ili putem e-maila info@gos.hr kako bi uredili svoj status aktivnosti koriste. Sva domaćinstva koja odlažu otpad u svoje samostalne i u spremnike na javnoj površini moraju biti aktivni korisnici usluge sakupljanja otpada i primati račune od društva Gospodarenje otpadom Sisak d.o.o.

U nastavku su prikazani dijelovi pojedinih naselja koji će svoj otpad odlagati u zajedničke spremnike, a svi ostali korisnici, koji nisu unutar žuto označenih dijelova, moraju zadužiti svoje individualne spremnike.

LOKACIJE – GOS

Osim navedenih primjena vezanih uz način korištenja javne usluge, podsjećamo da svi aktivni korisnici usluge imaju pravo bez naknade koristiti usluge reciklažnog dvorišta u Lekeniku gdje mogu dovesti sve vrste otpada (osim miješanog otpada koji se odlaže u crne spremnike).

Uz besplatno korištenje reciklažnog dvorišta, svi aktivni korisnici imaju pravo i jednom godišnje naručiti odvoz krupnog otpada sa svoje adrese. To mogu učiniti na broj 0800 200 214, na e-mail info@gos.hr ili putem stranice www.glomazni.gos.hr .

Molimo korisnike da iskoriste sve načine odgovornog i pravilnog odlaganja otpada i da svoj otpad, a pogotovo krupni otpad, ne odlažu na javne površine jer će se takvi prekršaji, a sukladno novom Zakonu o gospodarenju otpadom, strogo kažnjavati.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content