Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje poziva gospodarske subjekte da se jave na otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova sanacije nekonstruktivnih elemenata stradalih u potresu

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje kao naručitelj provodi otvoreni postupak javne nabave izvođenja radova sanacije nekonstruktivnih elemenata u potresu oštećenih obiteljskih kuća na području proglašenja katastrofe odnosno na području Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke i Zagrebačke županije.

Postupak se provodi pod evidencijskim brojem O-G-K-164/21 te je istim predviđena sanacija oko 1.500 kuća prema 30 grupa predmeta nabave, svaka grupa s predvidivih 50 kuća za sanaciju.

S obzirom na specifičnost ovog postupka nabave vezano uz vrstu i opseg radova, a posebno jer se radi o jako velikom broju u potresu oštećenih obiteljskih kuća koje je do početka sezone grijanja potrebno u što većem broju dovesti u funkciju te time obiteljima omogućiti siguran život, za naručitelja je izuzetno bitno ugovaranje izvođenja radova s ponuditeljima koji će moći kvalitetno i u planiranom roku izvesti radove. Kako bi isto bilo moguće naručitelj smatra bitnim da su ponuditelji i po cijenama koje nude sposobni nesmetano isto odraditi.

U tu svrhu naručitelj je pripremio „etalonski troškovnik“, izrađen temeljem provedenih postupaka u okviru pilot projekta za ove radove te koji je usklađen s prosječnim tržišnim cijenama nuđenima u okviru ove vrste radova. „Etalonski troškovnik“ se sastoji od istih stavki kao i troškovnik koji je prilog Dokumentacije o nabavi ali u kojem su upisane „etalonske“ jedinične cijene koje bi trebale poslužiti ponuditeljima kao okvir za nuđenje cijena u postupku.

Iako će posebnu pozornost posvetiti upravo provjeri izuzetno niskih cijena ponude kao i visokih cijena ponude, naručitelj ne obvezuje ponuditelje na nuđenje „etalonskih“ cijena s obzirom da postupak javne nabave odražava tržišno natjecanje, ali iste predstavljaju granicu po kojoj će naručitelj provjeravati ponuđene cijene u odnosu na više ili niže, sve u cilju ujednačenog postupanja te kvalitetnog i pravovremenog izvršenja ugovora iz ovog predmeta nabave.

https://sduosz.gov.hr/vijesti-8/otvoreni-postupak-javne-nabave-izvodjenja-radova-sanacije-nekonstruktivnih-elemenata-stradalih-u-potresu-etalonski-troskovnik/1388

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content