Seizmička mjerenja na području Općine Lekenik

Od 16. kolovoza 2021. godine na širem području Općine Lekenik započinju radovi snimanja seizmičkih podataka u sklopu projekta istraživanja ugljikovodika.

Investitor istraživanja je tvrtka Aspect koja je od Vlade Republike Hrvatske dobila dozvolu i potpisala ugovor o istraživanju i podjeli eksploatacije ugljikovodika.

Investitor će vlasnicima zemljišta nadoknaditi svu eventualnu štetu nastalu zbog prolaska radnih vozila, odnosno izgubljenu dobit na poljoprivrednoj kulturi a koje nastanu uslijed spomenutog istraživanja.

Odštetni zahtjevi mogu se preuzeti u prostorijama Općine Lekenik, Zagrebačka 44, Lekenik, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 8,00 do 16,00 sati.

Za sve informacije kontaktirati predstavnike investitora: Miroslav Jaić 091 9519 506 i Siniša Hofer 091 1144 225.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content