Sanacija nogostupa u Lekeniku

Dana 13. travnja 2021. godine, načelnik općine Lekenik, Ivica Perović potpisao je Ugovor o financiranju sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Predmetni ugovor odnosi se na financiranje projekta “Sanacija nogostupa u Lekeniku” koju je Općina Lekenik prijavila prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice a koje će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije financirati u iznosu od 500.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost projekta je 634.750,00 kuna.

Sanacija nogostupa u naselju Lekenik odnosi se na Zagrebačku ulicu, od kućnog broja 125 do izlaska s autoceste.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content