Raspisan je natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu namijenjen udrugama i organizacijama civilnog društva

Obavještavamo vas o natječaju kojeg je raspisala Sisačko-moslavačka županija, a koji je namijenjen udrugama i organizacijama civilnog društva.

Naziv natječaja: Javni natječaj za financiranje programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu

Prihvatljivi korisnici: udruge i organizacije civilnog društva

Prihvatljivi iznos financiranja: min 130,00 EUR, max 6.600,00 EUR

Prihvatljive aktivnosti: zaštita i promicanje ljudskih prava, unaprjeđenje života osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, osnaživanje djece i mladih, razvoj i promicanje kulture te vjerske baštine i kulturnog amaterizma, povećanje životnih standarda umirovljenika, razvoj i promicanje sporta, poticanje multimedijske aktivnosti, razvoj dobrovoljnog vatrogastva, prevencija bolesti, zdravstvena zaštita, knjižnična i nakladnička djelatnost,…

Sažetak natječaja dostupan je na poveznici: https://www.smz.hr/images/stories/ured/2023/donacije/JAVNI_NATJECAJ_2023.pdf

Rokovi: od 14.4. do iskorištenja planiranih sredstava, a najkasnije do 31.12.2023.

Link: https://www.smz.hr/natj/javni/109-smz/njp/ured-zupana/9878-javni-natjecaj-za-financiranje-programa-i-projekata-sredstvima-za-donacije-i-pokroviteljstva-iz-proracuna-sisacko-moslavacke-zupanije-za-2023-godinu

Kontakt odjel: Razvojna agencija SIMORA, Odjel za županijske razvojne programe, obrazovanje@simora.hr, 044 660 115

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content