RADNO VRIJEME JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE LEKENIK

Uredovno vrijeme za rad sa strankama je od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama putem telefonskih poziva je od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

Stranke mogu svakodnevno uputiti upit na službeni e-mail Općine Lekenik: opcina-lekenik@sk.t-com.hr.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content