Provedbeni program Općine Lekenik za razdoblje 2021.-2025.

Provedbeni program Općine Lekenik za razdoblje 2021.-2025. strateški je dokument koji se, sukladno zakonskim obvezama, donosi za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika. Programom će se definirati mjere, aktivnosti i razvojni projekti za nadolazeće četverogodišnje razdoblje.

I u prethodnom razdoblju ja kao općinski načelnik, zajedno s općinskom upravom, općinskim vijećem i suradnicima Općine Lekenik te ustanovama i udrugama, uložio sam trud i napor da se Općina Lekenik izgradi kao moderna i opremljena sredina te da postane „općina ugodnog življenja“.

Potrebe stanovništva na našem području su prepoznate, tako da se predano se radi na: izgradnji i održavanju komunalne infrastrukture, privlačenju investitora na naše područje, poboljšanju socijalnih uvjeta života osjetljivih kategorija stanovništva poput djece predškolske i školske dobi, invalida, starijih osoba, poboljšanju životnih uvjeta studenata i srednjoškolaca, uvođenju informacijskih tehnologija i povećanju pristupačnosti općinskih službi, korištenju prirodnih ljepota i znamenitosti našeg kraja u svrhu povećanja turističkih sadržaja te očuvanju i promociji naše kulturne baštine.

Vrijeme u kojem živimo prepuno je izazova i neizvjesnosti te je stoga iznimno teško postaviti si ciljeve i ustrajati u njihovoj realizaciji. U ovom planskom razdoblju ciljeve smo postavili koliko je god bilo moguće realno, krajnje svjesni vlastitih mogućnosti ali i mogućnosti i kapacitete okruženja i prilika u kojima živimo.

Siguran sam da je ovaj provedbeni program dovoljno ambiciozan, ali i provediv te da dovoljno široko obuhvaća potrebe stanovništva Općine Lekenik i ciljeve rada općinske uprave. Nama će sigurno biti putokaz i predstavljati motivaciju za naše djelovanje, ali nadamo se ne i ograničenje ukoliko vrijeme pred nas postavi i neke nove zadaće. U konačnici svaki je program moguće mijenjati i nadopunjavati, ali naravno, nadamo se da će se ovaj program mijenjati samo sa ciljem povećanja zadanih kriterija.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Perović, ing.prom.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content