Projektni prijedlog Reciklažno dvorište – Općina Lekenik uspješno je prošao Fazu 3

Projektni prijedlog Reciklažno dvorište – Općina Lekenik uspješno je prošao Fazu 3 – projekt ispunjava sve kriterije prihvatljivosti za sufinanciranje sredstvima Kohezijskog fonda.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content