VALORIZACIJA KULTURNE BAŠTINE I BRENDIRANJE TURISTIČKE DESTINACIJE OPĆINE LEKENIK

Projekt info – Osnovne informacije o projektu

Projekt „Valorizacija kulturne baštine i brendiranje turističke destinacije Općine Lekenik“ pripremljen je u suradnji Općine Lekenik i Sisačke Biskupije, po pozivu za dostavu projektnih prijedloga „Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“, grupa A, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Općina Lekenik sklopila je 20. prosinca 2017. s upravljačkim tijelom Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) kao posredničkim tijelom razine 2.

Provedba projekta započela je 15. siječnja 2018., a završava 30. ožujka 2019. Ugovorna vrijednost projekta iznosi 1.346.265,24 kn. Bespovratna sredstva iznose 1.032.637,19 kn što je najveći mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta.

Za upravljanje cjelokupnim projektom, te realizaciju projektnih aktivnosti zadužen je Projektni tim, čije plaće se sufinanciraju iz projekta, a koji se sastoji od šest članova, a čine ga imenovani članovi nositelja projekta Općine Lekenik: Viktorija Majcen, voditeljica projekta, Ivan Mužek, projektni asistent za ugovaranje i javnu nabavu, Branka Jurišić, projektna asistentica za poslove financija i računovodstva i Davorka Katarina Podnar, projektna asistentica za koordinaciju, te vanjski suradnici stručnjaci ugovoreni postupkom javne nabave, povjesničar umjetnosti prof. Dragan Damjanović i inženjer građevine Dražen Leko. Kako bi proces donošenja odluka bio transparentan i efikasan te u svrhu nadgledanja provedbe formiran je Upravljački odbor projekta kojeg čine predstavnik Općine Lekenik, zamjenik načelnika Marin Čačić i predstavnik Sisačke Biskupije, župnik Mladen Vidak.

Opći cilj ovog Projekta je obnova i valorizacija kulturne baštine i razvoj turističke destinacije za doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju i razvoju kontinentalnog turizma. Realizacijom ovog projekta riješiti će se osnovni problem, neprepoznatljivost i slaba turistička ponuda, budući da će ciljne skupne ubuduće imati na raspolaganju široku ponudu kontinentalnog turizma, koja uključuje kulturni, vjerski, rekreativni, riječni, lovni i seoski turizam.

Glavni element projekta je „Priprema studijske i projektne dokumentacije“. Integriranim programom predviđena je obnova i valorizacija kulturne baštine i razvoj turističke destinacije Općine Lekenik, na području od Žažine do Starog Farkašića, uz rijeku Kupu, kao idealnog mjesta za razvoj kontinentalnog turizma ovog područja.  Od projektne dokumentacije izraditi će se dokumentacija postojećeg stanja za 3 sakralna objekta: Crkvu sv. Nikole i Vida u Žažini, Kapelu sv. Fabijana i Sebastijana u Letovaniću i Crkvu Pohoda BDM i sv. Antuna pustinjaka Starom Farkašiću. U okviru projekta također se izrađuje projektna dokumentacija za multimedijalnu dvoranu i šetnicu u Žažini, te za 3 mala pristaništa na rijeci Kupi u Žažini, Letovaniću i Starom Brodu. Od studijske dokumentacije izrađuje se Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi te Strategija pozicioniranja i promocije brenda. Nadalje, u sklopu drugog elementa projekta „Promidžba i vidljivost“ izrađuju se promo materijali, održana je početna konferencija projekta, a završna konferencija projekta planira se u ožujku 2019. godine. Također, projektom je planirano emitiranje tri radio emisija na lokalnim postajama. Treći element „Upravljanje projektom i administracija“ obuhvaća uspostavljanje organizacijske strukture formiranjem projektnog tima za upravljanje projektom i administrativnu provedbu projekta. Sve nabave planirane projektom su provedene i u tijeku je izrada planirane dokumentacije, tako da se do kraja ožujka 2019. godine očekuje završetak svih aktivnosti.

Za više informacija možete kontaktirati:

Voditeljica projekta: VIKTORIJA MAJCEN

Tel: +385 (0)44 527 813, Mob. 099 7326 813 Fax: +385 (0)44 527 818

e-pošta: viktorija.majcen@lekenik.hr viktorija.majcen@gmail.com

 

Sisačka biskupija: MLADEN VIDAK

Tel. mob. 098 1731855

e-pošta: mladenvidakzagorec@gmail.com

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content