REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA I TURISTIČKO INFORMATIVNOG CENTRA LEKENIK

Općini Lekenik odobreno je 7.397.005,00 HRK za rekonstrukciju i opremanje Hrvatskog doma u Lekeniku, temeljem sklopljenog ugovora po provedenom natječaju za provedbu Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – tip operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, za realizaciju projekta „REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA I TURISTIČKO INFORMATIVNOG CENTRA LEKENIK“.  Intenzitet potpore je 100% od ukupno prihvatljivih troškova utvrđenih na temelju Plana nabave.

Projektom je planirana rekonstrukcija i opremanje društvenog doma i turističko informativnog centra u svrhu poboljšanja rada, usluga i dodatnih sadržaja lokalnih stanovnika.

Opći cilj projekta je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnoj sredini i kvalitete života lokalnog stanovništva. Projekt doprinosi atraktivnosti ruralnog područja i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti, te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti.

Specifični cilj projekta je unapređenje društvene infrastrukture i dostupnosti osnovnih usluga na području općine Lekenik kroz ulaganja u rekonstrukciju i opremanje zgrade javne namjene – društvenog doma i turističko informativnog centra u naselju Lekenik. Također, cilj turističko informativnog centra je informiranje posjetitelja i kreiranje novih motiva dolazaka turista (manifestacije, izložbe, sajmovi i druga događanja).

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content