RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINE LEKENIK

Općina Lekenik je početkom 2019. godine potpisala Ugovor sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike i Fondom za energetsku učinkovitost o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Reciklažno dvorište –Općina Lekenik“ u iznosu od 2.127.292,49 kuna.

Predmetna izgradnja provodi se kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske unije.

 

Za projekt „Reciklažno dvorište-Općina Lekenik“  izrađen je:

GLAVNI PROJEKT, zajednička oznaka projekta TD 45/2017 koji sadržava:

MAPA 1. –   A  GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

MAPA 2. –  G-K GRAĐEVINSKI PROJEKT – KONSTRUKCIJA

MAPA 3. – G-P GRAĐEVINSKI PROJEKT – PROMETNO MANIPULATIVNE POVRŠINE

MAPA 4. – G-VIK GRAĐEVINSKI PROJEKT- VODOOPSRKBA I ODVODNJA

MAPA 5. – E- ELEKTROTEHNILČKI PROJKET-oznaka projekta T.D. BRAM 13/2017

MAPA 6. – GEODETSKI RPOJEKT – oznaka projekta S112/2017

 

POPIS ELABORATA

– Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja

– Elaborat zaštite od požara

– Elaborat zaštite na radu,

POPIS ELABORATA

– Elaborat tehničko-tehnološkog rješenja

– Elaborat zaštite od požara

– Elaborat zaštite na radu,

 

te je dobivena Građevinska dozvola oznake KLASA: UP/I-361-03/18-01/000023, URBROJ: 2176/01-09/09-18-0007  od 07.6. 2018. godine.

 

Navedena dokumentacija nalazi se „dolje“ u digitalnom obliku.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content