Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi

lenta-logotipi

Općina Lekenik i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava potpisali su dana 08. siječnja 2018. godine u Vukovaru Ugovor o dodijeli bespovratnih sredstava za projekt „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi“ kojim je Općina Lekenik dobila sredstva u iznosu od 4.220.544,96 kuna.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava u lipnju prošle godine objavilo je otvoreni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom „Zaželi- program zapošljavanja žena“, a financira se u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Projekt „Zaželi-program zapošljavanja žena“ u skladu je se europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

U projektu „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi“ se planira zaposliti 28 žena s područja Općine Lekenik koje spadaju u ranjive skupine društva poput teško zapošljivih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, žene s invaliditetom, žene žrtve nasilja i ostale pripadnice ranjive skupine. Proveden je javni natječaj te su odabrane zaposlenice koje će raditi u navedenom programu. Program traje 30 mjeseci.

Zaposlenice će pružati potporu i podršku 140 starijih stanovnika s područja Općine Lekenik na način da će im pomagati u obavljanju osnovnih životnih potreba koje ove osobe teže mogu samostalno obaviti. Svojim aktivnostima poboljšati će kvalitetu života korisnika pružajući im pomoć u dostavi namirnica i pripremi obroka, održavanju čistoće njihovih domova, pomoć pri oblačenju te podršku kroz razgovore i uključivanje u društvo.
Zaposlenicama će se kroz projekt nabaviti 28 bicikala kojima će one odlaziti na posao i obilaziti korisnike.

Osim što će žene biti zaposlene za pružanje pomoći starijim osobama, one će u sklopu projekta pohađati i dodatne edukacije s ciljem obrazovanja i stjecanja trajnih kvalifikacija za gerontodomaćice i ECDL operatere.

Cilj projekta je educirati žene, povećati im izglede za zapošljavanje, potaknuti ih i osposobiti za samozapošljavanje te otkloniti njihovu socijalnu isključenost i rizik od siromaštva. Uz to pruža se i dragocjena pomoć našim starijim građanima.


 

Broj zaposlenih žena: 28
Broj krajnjih korisnika: 140

Ukupna vrijednost projekta: 4.220.544,96 kuna
Vrijeme trajanja projekta:  30 mjeseci ( 01.2018 – 06.2020. )

Kontakt osoba za više informacija:

  • Marijana Komar
  • 044/527-815, 099/2161288

 

Voditelj projekta: 

  • IVAN MUŽEK, mag.iur, 044/527-814

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content