Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području Općine Lekenik

Projekt:  Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području općine Lekenik
Korisnik: Općina Lekenik
Ukupna vrijednost projekta: 5.091.416,26 kuna
Vlastita sredstva: 2.089.020,01 kuna
Iznos kredita „Energetski učinkovita i ekološka javna rasvjeta na području općine Lekenik“:  3.002.396,25 kuna
EU sufinanciranje projekta: ESIF kreditom za javnu rasvjetu
Razdoblje provedbe projekta:  21.09.2020. do 01.03.2021.
Projekt je sufinancirala  Europska unija iz  europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF)

Europski fond za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ , odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, prioritetna os 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifični cilj 4c4 „Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete“.                       

Opis projekta: Ovim projektom rekonstrukcije sustava javne rasvjete u Općini Lekenik primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite svjetlosnog onečišćenja izvršiti će se uz državne, županijske, lokalne te nerazvrstane ceste zamjena dotrajalih svjetiljaka sa svjetiljkama koje su ekološki i energetski usuglašene sa važećom zakonskom regulativnom normom HRN EN 13201 I Zakonom o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN br.014/19). Izvršiti će se promjena načina regulacije i upravljanja svjetiljka na dijelu javne rasvjete, a s ciljem realizacije režima rada svjetiljaka sa smanjenim intenzitetom u srednjem dijelu noći.

Opći cilj koji se postiže realizacijom ovog projekta je podizanje kvalitete i učinkovitosti sustava javne rasvjete:

  • uštede u potrošnji električne energije (povećanje energetske učinkovitosti)
  • smanjenje emisije CO2
  • eliminacija svjetlosnog onečišćenja
  • smanjenje troškova održavanja
  • povećanje prosječne osvijetljenosti (usklađenje s normom HRN EN 13201)
  • očuvanje ekosustava
  • poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva

Instalirana snaga prije rekonstrukcije: 46,21 kW (referentno 133,82 kW)
Ukupan broj zamijenjenih tijela: 391 postojećih, izvršena izmjena tih i popuna praznih stupova, te je sveukupno ugrađeno: 957 kom svjetiljki
Instalirana snaga projekta nakon završetka projekta: 56,94 kW
Godišnja potrošnja el. energije prije rekonstrukcije: 169.386,85 kWh (referentno 474.426,84 kWh)
Godišnja potrošnja el. energije nakon rekonstrukcije: 179.759,58 kWh
Period povrata investicije: 13,05 g

GP-MOD-JR-Općina Lekenik – cjelina tip A – ESIF

GP MOD JR Lekenik – cjelina tip B

TROŠKOVNIK – LEKENIK – funkcionalna cjelina tip A – ESIF

TROŠKOVNIK – cjelina B (bez naselja Brkiševina)

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content