PRIJAVA ŠTETE OD PRIRODNE NEPOGODE USLIJED OLUJNOG VJETRA I/ILI TUČE

Pozivaju se svi vlasnici i korisnici nekretnina, opreme, zemljišta, višegodišnjih nasada, šuma, stoke, obrtnih sredstva u poljoprivredi te ostalih sredstava i dobra koji su pretrpjeli štetu 19. srpnja 2023. godine uslijed olujnog vjetra i/ili tuče da prijave štetu od ponedjeljka 24. srpnja 2023. godine do utorka 1. kolovoza 2023. godine.

Tko može prijaviti štetu 

  1. Vlasnici imovine koja obuhvaća građevine, opremu, zemljišta, višegodišnje nasade, šume, stoku, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra
  2. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druge pravne osobe

Obrazac za prijavu štete

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu koji popunjava isključivo vlasnik oštećene imovine. Obrazac se nalazi na mrežnim stranicama Općine Lekenik www.lekenik.hr – „Prijava štete od prirodne nepogode“.

Prilikom ispunjavanja obrasca obavezno unijeti podatke o vlasniku, kontakt telefon, vrstu kulture na kojoj se desila šteta, veličinu površine izraženu u hektarima te postotak oštećenja prema vlastitoj procjeni. Napominjemo da se obrazac podnosi pojedinačno za svaku česticu.

 

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content