Prijava šteta uzrokovanih prirodnom nepogodom poplavom

Pozivaju se svi vlasnici i korisnici nekretnina koje su bile u bile ugrožene poplavom i velikim količinama padalina; opreme, zemljišta, višegodišnjih nasada, šuma, stoke, obrtnih sredstva u poljoprivredi te ostalih sredstava i dobra da prijave štetu u Općini Lekenik  u razdoblju od 24. 05. do 02. 06.

Tko može prijaviti štetu 

  1. Vlasnici imovine koja obuhvaća građevine, opremu, zemljišta, višegodišnje nasade, šume, stoku, obrtna sredstva u poljoprivredi te ostala sredstva i dobra
  2. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo, obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, trgovačko društvo ili zadruge registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te druge pravne osobe

Obrazac za prijavu štete

Štete se prijavljuju na propisanom obrascu koji popunjava isključivo vlasnik oštećene imovine. Obrazac se nalazi na mrežnim stranicama Općine Lekenik www.lekenik.hr – „Prijava štete od prirodne nepogode“. Kod ispunjavanja obrasca obvezna su sva polja od važnosti za područje i vrstu štete.

Obrazac možete popuniti radnim danom u vremenu od 9-14.00 sati u Općini Lekenik, Zagrebačka 44.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content