Predavanje LAG-a Zrinska gora-Turopolje: “Značenje baze projektnih ideja u procesu izrade Lokalne razvojne strategije”

U ponedjeljak 18.siječnja 2016. u društvenom domu Hermann Gmeiner u Lekeniku održano je predavanje LAG-a Zrinska gora-Turopolje na temu “Značenje baze projektnih ideja u procesu izrade Lokalne razvojne strategije”.

Četrdesetak zainteresiranih iz poslovnog, civilnog i javnog sektora upoznati su sa značenjem Lokalne razvojne strategije za područje LAG-a, te značenjem uvrštavanja njihovih projektnih ideja u bazu projektnih ideja LAG-a.
Sam LEADER pristup Europske Unije kao temeljno načelo funkcioniranja promovira bottom-up pristup ili takozvani pristup odozdo prema gore i stavljanja naglaska na lokalno stanovništvo. Kako strateške potrebe područja LAG-a nebi bile nametane od viših institucija LAG kao inpute za izradu strategije koristi iskustva i projektne ideje samog stanovništva područja LAG-a kako bi se strategija mogla kvalitetno implementirati kroz Program ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Najveća zanimljivost bila su decentralizirana sredstva iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 za koja će natječaje raspisivati sam LAG, riječ je naime o iznosu od 1,5 milijun do 3 milijuna eura koji bi trebao pripasti LAG-u kako bi ih plasirao u projekte sa svoga područja.

LAG poziva sve zainteresirane koji se žele uključiti u proces izrade Lokalne razvojne strategije ili prijaviti svoju projektnu ideju da se obrate uredu LAG-a na e-mail adresu: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr, broj telefona: 044/812-933 ili osobno na adresu ureda LAG-a Trg dr. Franje Tuđmana 10/2.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content