Poziv na edukaciju “Pokretanje start-upova”

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. poziva Vas na edukaciju u sklopu projekta „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“:

Pokretanje start-upova

koja će se održati 29. – 31.01.2019. u Sisku, Rimska 28 u prostorijama Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. s početkom u 9:00 sati.
Projekt, „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“, čiji je nositelj Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., započeo je u svibnju 2018. godine, a njegova vrijednost od 1.997.954,43 kn u cijelosti je financirana iz Europskog socijalnog fonda. Projekt će trajati trideset mjeseci tijekom kojih će se održati brojne edukacije za pripadnike ranjivih skupina (žene, mlade od 15 do 29 godina, osobe s invaliditetom, starije osobe, dugotrajno nezaposlene, Rome, beskućnike, bivše ovisnike).

Partneri na projektu su Tehnička škola Sisak, Tehnička škola Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Sisak i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Kutina. Cilj projekta je kroz niz projektnih aktivnosti educirati 90 pripadnika ranjivih skupina i povećati njihovu zapošljivost te potaknuti poduzetništvo kroz provedbu lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja te umrežavanje, jačanje i educiranje članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Sisačko-moslavačke županije. Kroz edukaciju polaznici će se upoznati s pojmom startup kao i svim potrebnim koracima za realizaciju poslovne ideje.

Prijave se zaprimaju na adresu e-pošte simora@simora.hr ili na telefon 044 544 205 najkasnije do 28. siječnja 2019. godine do 15:00 sati zbog ograničenog broja polaznika.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content