Započeta provedba projekta „Pomoć lokalne zajednice u prevenciji institucionalizacije“

Općina Lekenik započela je 30.04.2024. godine, provedbu projekta „Pomoć lokalne zajednice u prevenciji institucionalizacije“, potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u financijskom razdoblju 2021.-2027., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj Ugovora: SF.3.4.11.01.0221.

Razdoblje provedbe projekta je 3 godine. Ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 1.170.000,00 eura, i predstavljaju 100% ukupnih prihvatljivih troškova Projekta. Bespovratna sredstva osigurana su iz Europskog socijalnog fonda plus i/ili Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ovaj projekt iznimno je važan za kvalitetu života u našoj Općini, a predstavlja nastavak, odnosno 4 fazu nedavno završenog projekta „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi – faza III.“ kojim projektom je bilo aktivirano 29 žena većinom pripadnica ranjive skupine društva, koje su pružale pomoć i podršku cca 200 krajnjih korisnika, starijih i nemoćnih osoba.

U okviru ovog projekta Općina Lekenik namjerava zaposliti 26 osoba na 30 mjeseci koje će pružiti uslugu potpore i podrške u svakodnevnom životu minimalno 156 starijih i nemoćnih osoba s područja Općine Lekenik.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje: organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr., obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ), zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Očekivani početak pružanja usluge je 1. kolovoza 2024. godine.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Ciljane skupine ovog projekta su: osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. Uvjeti za osobe starije od 65 godina:
  • koje su starije od 65 godina na dan ulaska u projektnu aktivnost,
  • koje žive u samačkom kućanstvu i čiji mjesečni prihod ne prelazi iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta (informativni iznos: 984,42 € za veljaču 2024., isplata u ožujak 2024.),
  • koje žive u dvočlanom kućanstvu, a ukupni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke (informativni iznos: 1.640,70 € za veljaču 2024., isplata u ožujak 2024.),
  • koje žive u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog poziva, a ukupni prihod kućanstva ne prelazi iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke (informativni iznos: 2.461,05 € za veljaču 2024., isplata u ožujak 2024.),
  • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 2. Uvjeti za odrasle osobe s invaliditetom:
  • koje su starije od 18 godina na dan ulaska u projektnu aktivnost,
  • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju (ali mogu) obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva, i
  • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, i
  • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i
  • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

 

Zainteresirani pripadnici ciljane skupine; starije osobe i osobe s  invaliditetom,  za uključivanje u projektne aktivnosti, „Pomoć lokalne zajednice u prevenciji institucionalizacije“ mogu se prijaviti temeljem javnog poziva za iskaz interesa za uključivanje u projekt „Pomoć lokalne zajednice u prevenciji institucionalizacije“ koji je objavljen na mrežnim stranicama Općine Lekenik www.lekenik.hr , gdje je također dostupno više informacija o mogućnostima i uvjetima za sudjelovanje u projektu.

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA UKLJUČENJE KORISNIKA U PROJEKT „Pomoć lokalne zajednice u prevenciji institucionalizacije“ na području Općine Lekenik

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content