„Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi – faza III.“ UP.02.1.1.16.0168, Početna konferencija projekta održana 12.12.2022. u 12 sati.

U ponedjeljak 12.12.2022. u 12 sati, u društvenom centru SOS Dječjeg sela Lekenik, održana je početna konferencija projekta „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi – faza III.“ UP.02.1.1.16.0168., na kojoj je prezentiran projekt pred više od 50 sudionika.

Projekt je odobren za financiranje 12. kolovoza 2022. godine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. potpisan je 14.09.2022. godine sa Upravljačkim tijelom, Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, kao posredničkim tijelom razine 2.

Ukupna vrijednost projekt iznosi 1.483.200,00 kuna, koja vrijednost je ujedno i ukupno prihvatljivi trošak projekta. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

Razdoblje provedbe projekta započelo je potpisivanjem Ugovora, 14.09.2022. godine te traje 8 mjeseci, odnosno do 14.05.2023. godine.

Partneri na projektu su kao i do sada Centar za socijalnu skrb Sisak i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak.

Ugovorom je predviđena skrb za minimalno 180 korisnika starije životne dobi, odnosno osoba u dobi od 65 i više godina i/ili nemoćnih osoba s područja Općine Lekenik, te zapošljavanje 30 žena koje su na dan ulaska u Projekt upisane u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a, sa najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, pri čemu je prednost pri zapošljavanju osigurana ženama pripadnicama teže zapošljivim/ranjivim skupinama, od kojih je najviše zaposleno pripadnica ranjive skupine „žena od 50 godina i više“. Po provedenom natječaju za zapošljavanje zaposleno je ukupno 29 žena, na razdoblje od 6 mjeseci, koje daju potporu i podršku 193 krajnjih korisnika.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content