OBAVIJEST O PROVEDENOM POSTUPKU JENOSTAVNE NABAVE PREDMETA NABAVE: OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ŽENA PRIPADNICA CILJNE SKUPINE U SKLOPU PROJEKTA „POMOĆ LOKALNE ZAJEDNICE ZA UGODNO ŽIVLJENJE OSOBA TREĆE DOBI- FAZA II“

Općina Lekenik odlučila je da će pripadnice ciljne skupine obrazovati i osposobiti za asistenta za osobe s invaliditetom, te je 05. svibnja 2021. godine pokrenula postupak jednostavne nabave predmeta nabave: Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ciljne skupine u sklopu projekta „Pomoć lokalne zajednice za ugodno življenje osoba treće dobi- faza II“, UP.02.1.1.13.0246. Nakon provedenog postupka odabrana je najpovoljnija ponuda ponuditelja UČILIŠTE MAGISTRA iz Zagreba, Ulica Cvjetka Rubertića 16 u iznosu od 157.500,00 kuna bez PDV-a i ukupnom cijenom ponude u iznosu od 157.500,00 kuna sa PDV-om, te je Općina Lekenik sa imenovanim ponuditeljem sklopila Ugovor kojim su regulirani međusobni odnosi, te prava i obveze ugovornih strana.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content