Plan preventivne sustavne proljetne deratizacije na području Općine Lekenik

Na temelju Ugovora o proljetnoj deratizaciji na području Općine Lekenik za 2021. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. obavit će deratizaciju na području Općine Lekenik prema slijedećem

               PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE LEKENIK

22. veljača 2021. PETROVEC, ŽAŽINA, DUŽICA I LETOVANIĆ
23. veljača 2021. STARI BROD, STARI FARKAŠIĆ, ŠIŠINEC, VRH LETOVANIČKI, POKUPSKO VRATEČKO I BRKIŠEVINA
24. veljača 2021. BREŽANE LEKENIČKE, CERJE LETOVANIĆKO,  PALANJEK POKUPSKI I POLJANA LEKENIČKA
25. veljača 2021. DONJI VUKOJEVAC, GORNJI VUKOJEVAC I PEŠĆENICA
26. veljača 2021. PEŠČENICA I LEKENIK
27. veljača 2021. LEKENIK

 

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padalina. Rodenticide koji se koriste kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje(antikoagulant II gener).

Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene. MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje se koriste kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content