Plan preventivne sustavne proljetne deratizacije na području Općine Lekenik u 2023. godini

Na temelju Ugovora o proljetnoj deratizaciji na području Općine Lekenik za 2023. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

 

          PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE LEKENIK

26. lipanj 2023. PETROVEC, ŽAŽINA, DUŽICA I LETOVANIĆ
27. lipanj 2023. STARI BROD, STARI FARKAŠIĆ, ŠIŠINEC, VRH LETOVANIČKI, POKUPSKO I BRKIŠEVINA
28. lipanj 2023. BREŽANE LEKENIČKE, CERJE LETOVANIČKO,  PALANJAK POKUPSKI I POLJANA LEKENIČKA
29. lipanj 2023. DONJI VUKOJEVAC, GORNJI VUKOJEVAC I PEŠĆENICA
30. lipanj 2023. PEŠĆENICA I LEKENIK

 

 

Deratizacija će svakog navedenog dana započeti u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padavina.

Rodenticide koje koristimo kod usluge deratizacije odobreni su listom Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i imaju kumulatino antikoagulacijsko djelovanje (antikoagulant II gener).

Vrlo su efikasni u suzbijanju glodavaca na području javnog zdravstva i komunalne higijene.MZRH stavilo ih je u promet i upisani su u registar biocidnih pripravaka. Nisu opasni za zdravlje ljudi i domaće životinje u količinama koje koristimo kod deratizacije. Aktivna tvar je bromadialon (0,005%), te denatonium benzoate (0,001%).

 

Kontakt osoba Hrlić Josip, mob: 099/2533-005.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content