Plan preventivne sustavne jesenske deratizacije na području Općine Lekenik u 2022.godini

PLAN DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE LEKENIK

06. prosinac 2022. PETROVEC, ŽAŽINA, DUŽICA I LETOVANIĆ
07. prosinac 2022. STARI BROD, STARI FARKAŠIĆ, ŠIŠINEC, VRH LETOVANIČKI, POKUPSKO I BRKIŠEVINA
08. prosinac 2022. BREŽANE LETOVANIČKE, CERJE LETOVANIĆKO,  PALANJAK POKUPSKI I POLJANA LEKENIČKA
09. prosinac 2022. DONJI VUKOJEVAC, GORNJI VUKOJEVAC I PEŠĆENICA
10. prosinac 2022. PEŠČENICA I LEKENIK
     

ŠKARDA-SANITARNA ZAŠTITA d.o.o. zapoćeti će deratizaciju svakog navedenog dana u 9,00 sati, a u slučaju lošeg vremena (oborine) prenosi se na slijedeći naredni dan bez padalina.

Kontakt osoba i voditelj poslova deratizacije Vedran Diktić mob: 099/2642-897.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content