Plan preventivne jesenske deratizacije na području Općine Lekenik u 2016.godini

Na temelju Ugovora o jesenskoj deratizaciji na području Općine Lekenik za 2016. godinu, a u cilju provođenja preventivno sanitarnih mjera zaštite ljudi, privrednih dobara i objekata, kao specijalizirana tvrtka sa stručnim kadrovima, uz garanciju kvalitete i kontrolu provedenih usluga deratizacije, slobodni smo Vas izvijestiti o:

                           PLANU DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE LEKENIK

28. studeni 2016. PETROVEC, ŽAŽINA, DUŽICA I LETOVANIĆ
29. studeni 2016. STARI BROD, FARKAŠIĆ, ŠIŠINEC, VRH LETOVANIČKI, POKUPSKO
30. studeni 2016. BREŽANE LETOVANIČKE, CERJE LETOVANIČKO I PALANJAK POKUPSKI
01.prosinac 2016. DONJI VUKOJEVAC I GORNJI VUKOJEVAC
02.prosinac 2016. PEŠČENICA I LEKENIK

U prilogu cjelokupna objava Plana.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content