Održana 14. sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je donijelo i Odluku o pristupanju izradi Strateškog razvojnog programa Općine Lekenik

Općinsko vijeće Općine Lekenik održalo je svoju 14. sjednicu dana 23. ožujka 2015. godine. Donesena je Odluka o imenovanju članova Općinskog savjeta mladih Općine Lekenik. Odluka je donesena tajnim glasovanjem, a biralo se između kandidata koje su na Javni poziv predložile udruge  i političke stranake. U Savjet mladih izabrani su: Maja Romarić, Almir Bilalić, Vedran Brleković, Ivona Franjković i Đuro David Ivić. Savjet mladih je inače savjetodavno tijelo Općinskog vijeća i osniva se s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Općine Lekenik.

Općinsko vijeće je usvojilo i Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Lekenik za 2014. godini. Ukupno je za ove aktivnosti utrošeno 2.870.436,00 kuna, od čega je za javne površine i prostore (uređenje i legalizacija domova, projektiranje nogostupa u Donjem Vukojevcu, izgradnju dječjih igrališta, projektiranje reciklažnog dvorišta)  utrošeno 999.530,00 kuna, za nerazvrstane ceste (izgradnja dijela infrastrukture na Poslovnoj zoni „Marof“ i projektiranje ulaza u Poslovnu zonu) 715.116,00 kuna, za proširenje javne rasvjete 73.538,00 kuna, te za izgradnju vodovoda i odvodnje 1.082.252,00 kuna. Usvojenim Izvješćem o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini utvrđeno je da je u svrhu   održavanja već postojeće infrastrukture utrošeno 2.149.156,00 kuna.

Narodna knjižnica i čitaonica Lekenik podnijela je Izvješće o utrošenim financijskim sredstvima i o radu u 2014. godini. Utrošeno je ukupno 258.979,00 kuna, što je manje od iznosa koji je predviđen Financijskim planom. Knjižnica raspolaže s ukupno 5536  jedinica knjižne građe, te 343 jedinica neknjižne građe (igračaka i DVD-a). U 2014. godini nabavljeno je ukupno 478 knjiga, većim dijelom sredstvima dobivenim od Ministarstva kulture.

Temeljem prethodno provedenog Javnog natječaja Općinsko vijeće je donijelo i Odluku kojom se Marija Hlupić imenuje ravnateljicom Narodne knjižnice i čitaonice.

Općinsko vijeće je donijelo i Odluku o pristupanju izradi Strateškog razvojnog programa Općine Lekenik. To je temeljni planski dokument kojim će se odrediti smjer razvoja Općine u razdoblju od 2015. do 2020. godine. Izrada ovog dokumenta će se financirati Mjerom 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Općine Lekenik.

Općinski načelnik je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom podnio Sisačko-moslavačkoj županiji Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Lekenik, a o Izvješću je izvijestio i Općinsko vijeće.  Između ostalog, Općina Lekenik je u svrhu selektivnog prikupljanja otpada u 2014. godini, uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti,  nabavila  71. žutu PEHD posudu za otpad  zapremine 240L, ukupne vrijednosti 24.761,25 kuna, od čega je općina izdvojila 60% odnosno 15.034,25 kuna , a  Fond je ovu nabavu sufinancirao sa 40%, odnosno 9.727,00 kuna. Ove posude raspoređene su na ukupno 71 „zeleni otok“ diljem područja Općine, namijenjene su za metal i plastiku, te uz već postojeće dvije posude na tim otocima omogućuju potpuno razvrstavanje otpada.

Svi akti i odluke doneseni na 14. sjednici dostupni su vam na stranici Akti i obrasci, pod Općinsko vijeće.

 

 

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content