ODLUKA o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim mjestima

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” br. 82/15,
118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, dana 21. ožujka 2020.
godine donosi


O D L U K U o mjeri strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim javnim
mjestima


I.
S obzirom na ubrzano širenje i pojačani rizik prijenosa bolesti COVID-19, uvodi se
protuepidemijska mjera strogog ograničavanja zadržavanja na ulicama i drugim
javnim mjestima na kojima se može istovremeno kretati i zadržavati veći broj osoba,
u trajanju od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.


II.
Ova Odluka odnosi se na ulice, trgove, rive, parkove i sve ostale javne površine na
kojima se može kretati i zadržavati veći broj osoba.


III.
Stožeri civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor
provođenja mjere iz ove Odluke.


IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Narodnim novinama”.


KLASA: 810-06/20-01/7
URBROJ: 511-01-300-20-10
Zagreb, 21. ožujka 2020.


NAČELNIK STOŽERA
POTPREDSJEDNIK VLADE
I MINISTAR UNUTARNJIH POSLOVA
Dr. sc. Davor Božinović

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content