ODLUKA HRVATSKIH CESTA O ODABIRU IZVOĐAČA ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA U DONJEM VUKOJEVCU

HRVATSKE CESTE d.o.o. su temeljem Zakona o javnoj nabavi donijele Odluku o odabiru ponuditelja za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za REKONSTRUKCIJU DRŽAVNE CESTE DC30 – IZGRADNJA NOGOSTUPA U OPĆINI LEKENIK U NASELJU DONJI VUKOJEVAC.

Naziv ponuditelja čija ponuda je odabrana:

ZAGORJE GRADNJA d.o.o. Zagrebačka cesta 26, Zagreb

Cijena ponude bez PDV-a: 1.360.426,60 kn, odnosno 1.700.533,25 kn sa PDV-om.

ODLUKA

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content