OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA

Obavještavamo roditelje čija djeca pohađaju osnovnu školu da će, sukladno izbornom programu, Općina Lekenik sufinancirati kupovinu školskih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za svakog učenika s prebivalištem na području Općine Lekenik, bez obzira gdje pohađa osnovnu školu.

U svrhu ostvarivanja gore navedenog prava na našoj web stranici bit će objavljen zahtjev koji će se trebati popuniti i dostaviti u Općinu Lekenik. Kao dokaz nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava trebat će se priložiti račun.

O detaljima samog iznosa financiranja i ostalih uvjeta biti će te pravovremeno obaviješteni putem web stranice Općine Lekenik.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content