OBAVIJEST: PROGRAM GOSPODARENJA ŠUMAMA

 

 

JAVNI UVID I RASPRAVA ZA PROGRAM GOSPODARENJA ŠUMAMA ŠUMOPOSJEDNIKA

 

 

Dana 01. lipnja 2016. godine (srijeda) u 10.00 sati u prostorijama općine Lekenik, održat će se javna prezentacija o  i izradi programa za gospodarenje šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu „LEKENIČKE ŠUME“ koja obuhvaća područje katastarskih općina: Dužica, Lekenik, Pešćenica, Poljana Lekenička, Turopoljski Lekenik I Vukojevac.

Pozivamo šumoposjednike i zainteresirane građane da se odazovu i svojim aktivnim sudjelovanjem, primjedbama i prijedlozima doprinesu što kvalitetnijem konačnom prijedlogu ovog programa za gospodarenje.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content