OBAVIJEST PRIVREDE PETRINJE O KORIŠTENJU VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Temeljem Uputa Stručnog povjerenstva za vodu za ljudsku potrošnju i analiza koje su provedene 18.01.2021.g. možemo priopćiti slijedeće:

 – da je voda zdravstveno ispravna u skladu s važećim zakonskim propisima i da se može konzumirati bez ikakvih ograničenja,

 – u slučaju naknadnih potresa, te u slučaju naknadne pojave mutnoće voda se treba prokuhavati prije konzumacije.

O eventualnim promjenama bit ćete naknadno informirani.

 

Naknadno je voda za ljudsku potrošnju analizirana (od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo) i 28.01.2021.g. te sve analize pokazuju da je voda za piće zdravstveno ispravna (analitička izvješća su u prilogu kao i nove smjernice Stručnog povjerenstva isporučiteljima na području Banovine).

 

Svakodnevno se obavljaju i interne analize vode prema Planu uzorkovanja.

PRIVREDA PETRINJA d.o.o.

Saznajte više o Općini Lekenik

Općina Lekenik
Skip to content